Nyt samarbejde mellem APX10™ og COWI

Nyt-samarbejde-mellem-APX10-og-COWI
Ved at anvende allerede eksisterende data bedre kan forsyninger få et dynamisk overblik over hele deres netværk. Hermed øges også sandsynligheden for at træffe rettidige og faktabaserede beslutninger omkring de kommende store reinvesteringer i ledningsnettet for vand- og spildevand.

Med det nye samarbejde mellem APX10 og COWI kan danske forsyninger accelerere deres digitaliseringsrejse, og får nu en nem og direkte adgang til en seriøs asset management pakke med komplementære ydelser leveret fra begge virksomheder.

Ulrich Borup Hansen, direktør i APX10 udtaler om det nye samarbejde:

”Identifikation, prioritering og økonomisk overblik over renovering af vores infrastruktur bliver nøglen til at imødegå både de samfundsøkonomiske konsekvenser og konkrete problemer danske og udenlandske forsyninger udfordres af. APX10 bringer forsyningerne rigtig langt i denne proces, og COWI kan med deres konkrete og kompetente rådgivning øge beslutningskvaliteten yderligere og samtidigt ressourcemæssigt støtte op om de forsyninger der hurtigt vil i gang – hvilket er helt afgørende for ikke at stå tilbage i den analoge verden. Vi er derfor stolte af at COWI vælger APX10 som samarbejdspartner i det danske digitaliseringsgame, og vi ser frem til sammen at bringe endnu flere danske forsyninger til det næste niveau af digitalisering.”

Fremtiden peger kun i én retning. Det handler derfor om at nedbryde kendte barrierer og komme yderligere i gang med at bruge data smart og mere automatiseret. Konkret vil der i de kommende år i Danmark komme et større fokus på at øge data- og beslutningskvaliteten samt sikre en konvertering af tavs viden i forsyningen til værdifulde beslutningsdata. Samarbejdet passer derfor godt ind i COWI’s nye forretningsstrategi, hvor digitalisering går igennem alle forretningsenheder. Samtidigt er APX10 på kort tid blevet markedsledende som leverandør af IT værktøjer, der nemt og baseret på nyeste teknologi muliggør en digitalisering og data-dreven beslutningsproces, der allerede har gjort en mærkbar forskel hos nordiske vand- og spildevandsforsyninger.

COWI udtaler følgende om samarbejdet i Danmark med APX10:

”I COWI har vi netop vedtaget en ny strategi, der stiller skarpt på, at vi som rådgivere også har et ansvar for at udvikle fremtidens projekter inden for vand og klimatilpasning. Det handler om, at vi sammen med vores partnere og kunder gerne vil afsøge, hvordan et øget fokus på bæredygtighed, digitalisering og asset management kan løfte projekterne til næste niveau. Samarbejdet med APX10 er centralt for disse bestræbelser, og vi glæder os især til at afsøge mulighederne ved at koble livscyklusvurdering (LCA) og asset management”, Gitte Godsk Dalgaard, Senior Market Director, Society and Utilities, COWI.

Dette bakkes op af Steffen Svinth Thommesen, der som Digital Development Lead hos COWI for alvor ser at datastyring og digitalisering vinder indpas i vandbranchen, hvorfor et samarbejde med APX10 er ideelt.

“COWI arbejder med digitalisering indenfor alle COWIs ydelser og vi forsøger hele tiden og hjælpe vores kunder på den digitale rejse. Vores styrke ligger i en forståelse af både det digitale såvel som det faglige og på den måde katalysere udbredelsen af digitaliseringsydelser indenfor vandbranchen. Og her er samarbejder med andre helt essentielt, som f.eks. APX10, således vi kombinerer vores styrker og på den måde leverer bedre løsninger til vores kunder”, Steffen Svinth Thommesen, Digital Development Lead, Society and Utilities

Der er behov for at det bliver enklere at arbejde både struktureret, operativt og strategisk med forsyningsdata og digitalisering på alle niveauer i en forsyning. Softwareplatformen dataIAPX® samler i dag alt eksisterende forsyningsdata fra ledningsnettet i et brugervenligt overblik, og er et moderne digitalt analyseværktøj med flere beslutningsparameter designet til at understøtte forsyningsmedarbejdere på tværs af flere afdelinger. I det nye samarbejde med COWI får danske forsyninger derudover en skræddersyet strategisk rådgivning, som passer til behovet i den enkelte forsyning. Det handler blandt andet om fortsat at bibeholde den personlige viden, når der tales om data og vejen til en fornuftig digital asset management strategi.

“COWI har i mange år arbejde med fornyelse af ledningsnet, bygværker og renseanlæg. COWI ser spændende muligheder for at bidrage til en ny tilgang til fornyelse af assets gennem et samarbejde med APX10, hvor datahåndteringen flyttes fra en mere traditionel tilgang til en datadrevet fornyelse. Den menneskelige viden, som er opbygget i en organisation skal fortsat bringes i spil, og dette er et element i samarbejdet med APX10. COWI ser yderligere koblingen til funktionsanalyser (f.eks. uvedkommende vand i kloakken) som et vigtigt element ift. udvælgelse af ledninger til sanering” Jan Scheel, Market Director, Society and Utilities, COWI.

APX10 ser frem til samarbejdet i Danmark med COWI, hvor vi kommer ekstra bredt ud i markedet med en troværdig og velanset rådgiver.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere om samarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Ulrich Borup Hansen eller Jan Scheel.

Ulrich

Ulrich Borup Hansen

CEO, APX10

 

Jan-Scheel

Jan Scheel

Market Director, Society and Utilities, COWI

 

Latest from APX10

IFAT 2024

IFAT 2024

Meet us at IFAT 2024 in Munich, where we will be presenting our innovative software in Hall C3.

Missouri Section AWWA’s Show-Me Magazine

Missouri Section AWWA’s Show-Me Magazine

Water Infrastructure Challenges and Data-Driven Solutions We are happy to announce an article by James Kelleher from APX10, published in the Summer 2023 edition of Missouri Section AWWA's Show-Me Magazine. In this article, James delves into insightful topics related...