Webinar om uvedkommende vand

data|APX® analysemodul for uvedkommende vand

Uvedkommende vand skal forstås som vand, der ikke hører hjemme i afløbssystemet. De store klimaforandringer, som medfører mere ekstremt vejr og stigende grundvandsstand, har en markant indflydelse på, at der er en stigning af dette i kloaksystemerne, og omkostningerne er store for spildevandsforsyningerne.

Få overblik og reducer omkostningerne

Hos APX10™ ønsker vi at hjælpe spildevandsforsyningerne med at identificere områder, hvor der er høj risiko for uvedkommende vand. I vores analyse anvender vi målt eller beregnet flow til at estimere mængden af uvedkommende vand i de enkelte oplande. Ved hjælp af Machine Learning bestemmes det normale tørvejrsflow igennem pumpestationen, og dette sammenlignes med det målte eller beregnet flow. Dette klassificerer oplandene alt efter differencen herimellem. Desuden kan der kobles rense- eller pumpeomkostninger til mængden, hvilket giver et solidt datagrundlag til at kunne prioritere og planlægge forskellige scenarier og samtidigt reducere omkostningerne.

Se eller gense webinaret, hvor vi gennemgår vores analysemodul herunder:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Du kan læse mere omkring vores analysemodul for uvedkommende vand her.

Husk, at du også kan se eller gense webinaret om vores analysemodul for overløb her.

Hvis du ikke har et forudgående kendskab til vores løsning, så kan du også få en kort introduktion ved at se videoen herunder.

 

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.